آهنگ بی صدا ترین ترانه با صدای فریدون آسرایی

16 بازدید
♫♪♩ آب اگر چه بی صداترین ترانه بود ♩♪♫ ♫♪♩ تشنگی بهانه بود ♩♪♫ ♫♪♩ من به خواب های کوچک تو اعتماد داشتم ♩♪♫ ♫♪♩ چشم های عاشق تو را به یاد داشتم ♩♪♫ ♫♪♩ می وزید عطر سیب ♩♪♫ ♫♪♩ سمت خواب های ساده و نجیب ♩♪♫ ♫♪♩ من به جست و جوی تو ♩♪♫ ┤♬ آموند موزیک ♬├ ♫♪♩ در هوای عطر موی تو ♩♪♫ ♫♪♩ رفت و آمد کبود گاهواره ها ♩♪♫ ♫♪♩ زیر چتر روشن ستاره ها ♩♪♫ ♫♪♩ تا هنوز عاشقم ♩♪♫ ♫♪♩ تا هنوز صبر می کنم ♩♪♫ ♫♪♩ تا هنوز عاشقم ♩♪♫ ♫♪♩ تا هنوز صبر می کنم ♩♪♫ ● آموند موزیک ● ♫♪♩ ابر می رسد ♩♪♫ ♫♪♩ باد مویه می کند ♩♪♫ ♫♪♩ چکه چکه از گلوی ناودان ♩♪♫ ♫♪♩ یاس تازه می دمد ♩♪♫ ♫♪♩ یاس تازه می دمد ♩♪♫ ♫♪♩ تا هنوز تشنه ام ♩♪♫ ♫♪♩ تا هنوز تشنگی بهانه است ♩♪♫ ♫♪♩ آب بی صدا ترین ترانه است ♩♪♫ ♫♪♩ تا هنوز عاشقم ♩♪♫ ♫♪♩ تا هنوز صبر می کنم ♩♪♫