موزیک ویدئوی تهران گردی از رضا یزدانی

9 بازدید
افق نگاه تو مث آسمون،لاجوردیه توی قطبم قدم زدن با تو مث حس کویر گردیه گرم گرمم از اتفاق تو با وجود اینکه روز سردیه به درختای چیتگر میگم با تو من یه آدم دیگم مث حس بستنی خوردن تو شب چله خیابون،ناب بکری مثل قهوه ی داغ زیر تیغ عمودی آفتاب به من از چهار سمت جغرافی هی بتابو هی بتابو بتاب بهترین فرار ما از دود تله کابین بام تهران بود درک تاریخ فلسفه از چشات مث دنیای صوفی مرموزه باز کن چشمت رو که خوشحالم از تب افتتاح این موزه منجی من بیا تو آتیشم پره سیمرغ داره میسوزه پاتوق خاطره و خنده رستورانهای سر بنده من به همراهه تو سفر کردم به همه قصه های رویایی توی کشتیه نوح بودم که تورو دیدم،پری دریای تو جهان مصیبت و اندوه بهترین فرم قاصدک هایی توی کنسرت سالن میلاد بهترین هامون اتفاق افتاد سر من درد میکنه با صد هیجانی که خالی از پوچه سفر با تو تا ته رویا بهترین ماجرای هر کوچه دست تهران رویامو چسبیده چقدر دسته شهر من نوچه به برم با خنده و شدی تا کنار برجه آزادی